Uddelingspolitik

De to selvstændige fonde, købmand Herman Sallings Fond og købmand Ferdinand Sallings Mindefond, har hver deres uddelingsformål.

Uddelingspolitik for Købmand Herman Sallings Fond

Fonden kan efter ansøgning støtte:

 • Nuværende og tidligere medarbejdere i F. Salling Holding A/S og tilknyttede virksomheder, herunder uddannelse og medarbejdersammenslutninger

 • Initiativ, opfindsomhed og deslige i dansk erhvervsliv

 • Værdige formål, fortrinsvist inden for Aarhus-området*, herunder:

  • Folkekirken

  • Sport

  • Kunst og kultur

 • Unge danske handelsmænds uddannelse**

Uddelingspolitik for Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Fonden kan efter ansøgning støtte:

 • Videnskabelig forskning, herunder indenfor detailhandel og afsætningsøkonomi
 • Unge forretningsfolks uddannelse inden for handel og erhverv, fortrinsvist ved studieophold i udlandet

 • Kunst og kultur

 • Sport og fritid

 • Andre almennyttige eller almenvelgørende formål

*Købmand Herman Sallings Fond støtter som udgangspunkt ikke initiativer og projekter udenfor Aarhus-området, der alene har lokal betydning.

**Ved ‘handelsmænd’ forstås mænd og kvinder, hvis erhverv er handel med varer. Det vil sige personer, som er ansat i eller ejer en handelsvirksomhed.

Formål, som Salling Fondene typisk ikke støtter, er:

 • Organisationer og foreningers ordinære drift

 • Aktiviteter, der allerede har fundet sted

 • Grundkapital i fonde og foreninger