Velgørende formål

Salling Fondene har en lang historik for at støtte velgørende formål blandt andet har vi doneret til projekter og foreninger, der er med til sikre en bæredygtig udvikling og hjælpe samfundets udsatte grupper.

Huset Venture – bæredygtigt it-projekt  

Den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture har modtaget en donation fra Salling Fondene på 4,6 millioner kroner til at etablere et projekt, hvor ansatte med nedsat arbejdsevne, eksempelvis på grund af sygdom eller handicap, skal skille brugt it-udstyr ad og sælge det videre som kobber, jern, som reservedele eller som opdateret it-udstyr.

Foruden hensynet til miljøet indebærer projektet også social bæredygtighed, da de ansatte får en reel mulighed for ansættelse, ligesom der også er jobtræning i projektet.

Donation: 4,6 mio. kroner

fødevareBanken – kampen mod madspild

Salling Fondene støtter organisationen fødevareBanken i deres indsats for at reducere madspild og samtidig hjælpe socialt udsatte børn, unge og voksne i Danmark. fødevareBanken modtager overskudsvarer fra supermarkederne og giver dem til svagt stillede borgere.

Donationen fra Salling Fondene er gået til en kølebil og lagerfaciliteter, som gør det muligt for organisationen at fortsætte og udvide sit velgørende arbejde.

Donation: 1,2 mio. kroner

Kirkens Korshær – varmestue med nærhed og omsorg

Kirkens Korshærs mission er at yde nærhed, varme og omsorg for udsatte mennesker - uanset baggrund og religion, og organisationen driver blandt andet en række varmestuer. Salling Fondene støtter Kirkens Korshær med 5,2 mio. kroner, der med donationen får mulighed for at istandsætte og udvikle varmestuen i Aarhus. Foto: Michael Boe Laigaard.
 
Donation: 5,2 mio. kroner 

Wefood – supermarked med overskudsvarer

Donationen til Folkekirkens Nødhjælp var med til at sikre, at organisationens tredje supermarked med overskudsvarer, Wefood, åbnede i Aarhus i 2018. Wefood drives af Folkekirkens Nødhjælp og frivillige hjælpere, og butikken sælger udelukkende dagligvarer, som ikke kan sælges i supermarkederne. Overskuddet fra Wefood-butikkerne går til verdens fattigste. 

Donation: 300.000 kroner

Natteravnene – et trygt natteliv

Natteravnene er en organisation af frivillige, der skaber tryghed, især for børn og unge, gennem en forebyggende synlig tilstedeværelse i det offentlige rum og i nattelivet. Organisationen gør en vigtig indsats i en række byer, og donationen fra Salling Fondene har finansieret en kampagne, der har gjort det muligt at etablere en afdeling i Aarhus. 

Donation: 500.000 kroner

Bryd tavsheden – støtte til voldsramte

Organisationen Bryd Tavsheden arbejder for at forebygge vold i familien og mellem kærester gennem kampagner og rådgivning til børn og unge. Med støtte fra Salling Fondene gennemførte organisationen i 2016 kampagnen LYT!, der satte fokus behovet for at bryde tabuet om vold imod børn og unge.

Donation: 183.000 kroner

Blå Kors – nyt værested for udsatte

Støtten fra Salling-Fondene har gjort det muligt for Blå Kors at flytte sit værested til større lokaler i Aarhus. Det giver den velgørende organisation bedre rammer og muligheder for at hjælpe hjemløse, fattige, misbrugere og andre udsatte personer.

Donation: 200.000 kroner

Gallo Kriserådgivning – indretning og aktiviteter i Gallo Huset

Gallo Kriserådgivning tilbyder gratis støtte og rådgivning til ensomme og udsatte borgere i Aarhus gennem samtaleterapi og socialt samvær. Salling Fondene har støttet organisationens arbejde, så det har fået mulighed for at ansætte en projektmedarbejder. Desuden har Salling Fondene tildelt et beløb til indretning af og aktiviteter i Gallo Huset, som beskæftiger medarbejdere, der har eller har haft psykiske problemer.

Donation: 350.000 kroner