Uddelingspolitik og uddelingsstrategi

De to selvstændige fonde, købmand Herman Sallings Fond og købmand Ferdinand Sallings Mindefond, har hver deres uddelingsformål.

Uddelingspolitik for Købmand Herman Sallings Fond

Fonden kan efter ansøgning støtte:

 • Nuværende og tidligere medarbejdere i F. Salling Holding A/S og tilknyttede virksomheder, herunder uddannelse og medarbejdersammenslutninger

 • Initiativ, opfindsomhed og deslige i dansk erhvervsliv

 • Værdige formål, fortrinsvist inden for Aarhus-området*, herunder:

  • Folkekirken

  • Sport

  • Kunst og kultur

 • Unge danske handelsmænds uddannelse**

*Købmand Herman Sallings Fond støtter som udgangspunkt ikke initiativer og projekter udenfor Aarhus-området, der alene har lokal betydning.
**Ved ‘handelsmænd’ forstås mænd og kvinder, hvis erhverv er handel med varer. Det vil sige personer, som er ansat i eller ejer en handelsvirksomhed.

Uddelingspolitik for Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Fonden kan efter ansøgning støtte:

 • Videnskabelig forskning, herunder indenfor detailhandel og afsætningsøkonomi
 • Unge forretningsfolks uddannelse inden for handel og erhverv, fortrinsvist ved studieophold i udlandet

 • Kunst og kultur

 • Sport og fritid

 • Andre almennyttige eller almenvelgørende formål

 

 

Formål, som Salling Fondene typisk ikke støtter, er:

 • Organisationer og foreningers ordinære drift

 • Aktiviteter, der allerede har fundet sted

 • Grundkapital i fonde og foreninger


Dokumentation i forbindelse med udbetaling af donation

Den bevilgede donation udbetales ved fremsendelse af behørig dokumentation for de afholdte omkostninger. Ved behørig dokumentation forstås en bilagsoversigt med reference til nummererede bilag og angivelse af omkostningen og omkostningstype. Hvis dette ikke forelægger, skal der fremsendes en revisionserklæring, hvoraf det fremgår, at alle omkostninger er afholdt i overensstemmelse med donationen, og at der foreligger dokumentation herfor.