Fondsledelse

Bestyrelserne for Købmand Herman Sallings Mindefond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond har ansvar for at forvalte fondenes midler i overensstemmelse med fondenes formål. Blandt andet beslutter bestyrelserne, hvilke initiativer, der tildeles støtte.

God fondsledelse

Købmand Herman Sallings Fond er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Se 2017 lovpligtig redegørelse for god fondsledelse for regnskabsperioden 01.01.2016-31.12.2016

Se 2016 lovpligtig redegørelse for god fondsledelse for regnskabsperioden 01.01.2015-31.12.2015

Bestyrelserne

Fondene Købmand Herman Sallings Fond og Ferdinand Sallings Mindefond har begge selvstændige bestyrelser.

Bestyrelsen for Købman Herman Sallings Fond

Se sammensætningen af bestyrelsen

Bestyrelsen for Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Se sammensætningen af bestyrelsen