Bestyrelsen for Købmand Herman Sallings Fond

Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand

Adm. direktør, Aktieselskabet Schouw & Co.

Født i 1957, indtrådt i bestyrelsen 2009

Jens Bjerg Sørensen er valgt til bestyrelsen grundet sine særlige ledelsesmæssige forudsætninger til at kunne varetage fondens erhvervsformål. Han har erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse, herunder i større internationale selskaber, samt om innovation. Jens Bjerg Sørensen har indgående kendskab til aktiviteterne i Salling Group.

Karin Salling
Bestyrelsesnæstformand

Født i 1943, indtrådt i bestyrelsen i 1978

Karin Salling har fast plads i bestyrelsen, jf. fondens fundats. Hun har erfaring med bestyrelsesarbejde, varetagelse af uddelingsformål og har tilknytning til lokale kredse inden for kirke, kultur, sport mv. Karin Salling har desuden indgående kendskab til Salling Groups forretning, praksis og historie.

Nils Smedegaard Andersen
Bestyrelsesmedlem

Non-executive Director

Født i 1958, indvalgt i bestyrelsen i 2014

Nils Smedegaard Andersen er udpeget til bestyrelsen grundet sine særlige ledelsesmæssige forudsætninger til at kunne varetage fondens erhvervsformål. Han har erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse, herunder i større internationale selskaber og har indgående kendskab til aktiviteterne i Salling Group. 

Michael Holm
Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør, Systematic A/S

Født i 1957, indtrådt i bestyrelsen i 2018.

Michael Holm er valgt til særligt at kunne varetage fondens erhvervsformål. Han har erfaring med ledelse, strategi, corporate governance og økonomi.


Carsten Lorentzen
Bestyrelsesmedlem

Partner, advokat, LETT

Født i 1956, indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Carsten Lorentzen er udpeget til særligt at kunne varetage fondens uddelingsformål. Han har erfaring med erhvervsjuridiske forhold og bestyrelsesarbejde.

Se detaljeret sammensætning af bestyrelsen 2019

Se detaljeret sammensætning af bestyrelsen 2018

Se detaljeret sammensætning af bestyrelsen 2017

Se detaljeret sammensætning af bestyrelsen 2016