Årsrapport og Fondsledelse

Bestyrelserne for Købmand Herman Sallings Mindefond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond har ansvar for at forvalte fondenes midler i overensstemmelse med fondenes formål. Blandt andet beslutter bestyrelserne hvilke initiativer, der tildeles støtte.

God fondsledelse

Købmand Herman Sallings Fond er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Årsrapport 

Læs rapporten fra 2021

Bestyrelserne

Fondene Købmand Herman Sallings Fond og Ferdinand Sallings Mindefond har selvstændige bestyrelser.

Bestyrelsen for Købmand Herman Sallings Fond

Se bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen for Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Se bestyrelsens sammensætning