Kirke og uddannelse

Salling Fondene støtter projekter og initiativer, der skaber rum til fordybelse, bidrager til ny viden og sikrer rammerne for læring. Med vores bidrag ønsker vi at motivere til at lære nyt – til udvikling for den enkelte og vækst for samfundet.

Concito - klimavenlige fødevarer

Forbrugere såvel som professionelle aktører i dagligvaresektoren efterspørger i stigende grad oplysning om klimaaftrykket fra de fødevarer, de køber og sælger. Salling Fondenes bidrag støtter projektet "Den store klimadatabase", hvor Danmarks grønne tænketank CONCITO vil gøre klimaaftrykket fra mere end 500 fødevarer offentligt tilgængeligt. 

- Fordi vi skal lykkedes med en ordentlig, reel og ambitiøs klimamærkning i Danmark, kræver det, at den hviler på et stærk fundament af forskning og viden. CONCITOS forskning og værktøjer kan netop være det fundament, og derfor er vi glade for at kunne bakke op om og donere til ”Den store klimadatabase”. Ikke mindst fordi vi oplever et stort ønske fra mange danskere om hjælp til at navigere, når de gerne vil handle mere klimavenligt”, siger Per Bank, der er bestyrelsesformand i Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Donation: 1.700.000. 

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse – forskning i topklasse

Et internationalt kraftcenter for levering af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse. Sådan lyder ambitionen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, der er etableret via en donation fra Salling Fondene på 52 mio. kr. over seks år.

Centret skal uddanne fremtidens offentlige ledere og sikre forskning i topklasse, der kan forbedre den offentlige sektor til gavn for borgerne og samfundet. Det er etableret ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor der allerede i dag er et miljø i verdensklasse inden for offentlig ledelsesforskning.
 
Centret er opkaldt efter HKH Kronprins Frederik, der selv har sin kandidatgrad fra instituttet, og som åbnede centret i maj 2018. Foto: AU.

Donation: 52 mio. kroner

Flere unge konfirmander bliver undervist i psykisk sårbarhed

mindU styrker den tidlige, forebyggende indsats i forhold til psykisk mistrivsel blandt unge. Det sker i form af workshops, hvor de unges viden om psykisk sårbarhed styrkes, for derved at fjerne eksisterende tabuer om psykisk sårbarhed. Undervisningen er en del af konfirmationsforberedelsen i de medvirkende stifter.

- mindU tager med sit arbejde fat i et meget vigtigt emne, nemlig det stigende antal unge, som på forskellig vis ikke trives i hverdagen. Vi er glade for at kunne støtte et projekt, der fokuserer på en bedre mental trivsel hos unge danskere, som er vores fælles fremtids vigtigste ressource. Derfor støtter Købmand Herman Sallings Fond mindU-projektet, siger Jens Bjerg Sørensen, der er bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.


Dontation: 2,8 mio. kroner

Testrup Højskole: Akademibygning til kunst- og teaterlinje

På Testrup Højskole i Mårslet ved Aarhus realiseres den største ombygning i højskolens 152-årige historie, hvor en af skolens ikoniske bygninger til omdannes til en akademibygning med topmoderne faciliteter.

Akademibygningen skal først og fremmest danne rammen om skolens kunstlinje og teaterlinje. Samtidig skal ombygningen gøre det muligt at invitere offentligheden ind til teaterforestillinger, kunstudstillinger og artist-talks. 

Donationen fra Salling Fondene er første store skridt mod virkeliggørelsen af højskolens drøm, som kommer både elever, medarbejdere og offentligheden til gode, og som ikke mindst bidrager til oplevelser og fællesskab i hverdagen.

Donation: 5 mio. kroner

Universitetshospitalet i Skejby – rum til kirke, tro og fordybelse

Folkekirken og Aarhus Universitetshospital har modtaget en donation på over 8 mio. kroner fra Salling Fondene til en kunstnerisk og arkitektonisk udformning af rum til kirke, tro og fordybelse. Projektet består af et kirkerum, et stillerum og et refleksionsrum, som er en del af den kommende Forum bygning på universitetshospitalet i Skejby.

Forum, som ventes at kunne tages i brug i 2022, bliver en markant bygning, og vil være et fremtidigt vartegn, der fungerer som én af hospitalets hovedindgange. Bag den kunstneriske og arkitektoniske udformning står billedhuggeren Ingvar Cronhammar. Foto: Ingvar Cronhammar/ Gjøde & Povlsgaard Arkitekter ApS.

Donation: 8,2 mio. kroner

Aarhus Academy for Global Education – International skole med moderne faciliteter

Salling Fondene har spillet en central rolle i etableringen af Aarhus Academy for Global Education, en stærk international skole i centrum af Aarhus.

Donationen på 37 mio. kroner gjorde det muligt at erhverve ejendommen på Dalgas Avenue, der nu er indrettet med moderne faciliteter og plads til 500 børnehave- og skolebørn. Her er skabt en attraktiv, international skole, der bidrager til at til trække internationale medarbejdere, skabe vækst for virksomhederne i regionen og styrke byens position.

Aarhus Academy for Global Education (AAGE) tilbyder det internationale undervisningsprogram IB (International Baccalurate) som benyttes på mere end 4000 skoler i 164 lande.

Donation: 37 mio. kroner

Aarhus Domkirke – nyt liv til Danmarks største kirkeorgel

I Aarhus Domkirke befinder sig Danmarks største kirkeorgel. De mere end 6000 piber er samlet gennem fire århundreder og er et højdepunkt i dansk orgelbygning, som gør orglet til et af de mest kendte i Nordeuropa.

Salling Fondene støtter med donationen en omfattende restauration af orglet, hvis ældste dele daterer sig til 1700-tallet. Det bærer i dag præg af flittig brug gennem århundreder og vedligeholdende arbejde af varierende kvalitet. Restaureringen, der blandt andet skal forbedre orglets klang, finder sted i perioden 2018-2020. Foto: Per Rasmussen.
 
Donation: 4,9 mio. kroner

DM i fagene – dyst i dansk, matematik, biologi og historie

DM i Fagene er en konkurrence for 7., 8. og 9. årgang, som drives af Danske Skoleelever og et konsortium af partnere. Salling Fondenes bidrag er med til finansiere den landsdækkende konkurrence, der sætter fokus på elevernes faglige udvikling med en case-baseret tilgang.

Målet er blandt andet at styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen, videreuddannelserne og arbejdsmarkedet. Eleverne udfordres også på deres innovationsevne og skal komme med kreative løsninger på udfordringer fra virksomheder. Deltagerne kvalificerer sig fra regionale mesterskaber til landsmesterskaberne, hvor danmarksmestrene bliver fundet.

Donation: 500.000 kroner