Sallingfondene

Salling Fondene giver 37 mio. kr. til Aarhus’ internationale skole


May 8, 2015

Med solid opbakning fra Salling Fondene og erhvervslivet får Aarhus nu en attraktiv international skole med rammer til 500 børn. Det er en nødvendig forudsætning for at tiltrække og fastholde internationalt orienterede virksomheder og medarbejdere i Aarhus.

Gennem en årrække har Aarhus Kommune haft et tæt samarbejde med erhvervslivet om at styrke den internationale skole i Aarhus, Aarhus Academy for Global Education, AAGE. Det er nu lykkedes gennem et projekt, hvor den internationale skole køber ejendommen Dalgas Avenue 12 af Aarhus Kommune. Dette fremgår af en indstilling til Magistratsmødet 11. maj. Derved styrkes Aarhus’ internationale profil:

- For at give Aarhus større international gennemslagskraft og dermed bedre vilkår for vækst og fremgang skal vores by være attraktiv for udenlandske medarbejdere, studerende og forskere. Her er en solid international skole en åbenlys forudsætning, så det er meget glædeligt at vi nu har et projekt på vej med en styrket international skole i Aarhus, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Salling Fondene muliggør internationalisering

Finansieringen til køb af ejendommen kommer fra en donation fra Salling Fondene, der er hovedejer af Dansk Supermarked, på knap 37 mio. kr., og det er ifølge formand i Salling Fondene Jens Bjerg Sørensen et helt naturligt område for fondene at støtte:

- Donationerne fra Salling Fondene har blandt andet til formål at skabe fremdrift i Østjylland. Med en stærk international skole vil de østjyske virksomheder, herunder Dansk Supermarked, have nemmere ved at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere. Det styrker helt generelt byens og virksomhedernes internationale position.

Opbakningen fra erhvervslivet gør det muligt at indrette en ny skole med rammer til 500 børn med børnehave og to spor i tidssvarende rammer med gode udefaciliteter, boldbaner og svømmehal som nabo, nærhed til skov og strand og til et stort offentligt transportnet. Som medfinansieringen til projektet deltager foruden Salling Fondene blandt andre Vestas, Arla Foods, BESTSELLER, Industriens Fond, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune.

International skole er vigtig for erhvervslivet

For erhvervslivet i Aarhus har en attraktiv international skole en helt særlig betydning. Administrerende direktør for Arla Foods, Peder Tuborgh:

- For Arla Foods og en række andre internationalt orienterede virksomheder i Aarhus-området er det helt vitalt, at den internationale skole i Aarhus bliver styrket. Vores internationale medarbejdere forventer, at byen kan tilbyde en attraktiv, international skole med et spændende miljø og gode faciliteter.

Aarhus Academy for Global Education (AAGE) tilbyder det internationale undervisningsprogram IB (International Baccalurate), som benyttes på 4132 skoler i 164 lande. AAGE forventer at blive certificeret efter IB standard og dermed godkendt som IB World School til efteråret. Skolen, der har engelsk som instruktionssprog, har haft et støt stigende elevtal siden åbningen i august 2012, og elevtallet er nu på knap 200 elever fra i alt 36 nationaliteter, hvilket næsten er en fordobling af elevtallet på et år.

- Den opbakning, som skolen har fra Salling Fondene, andre virksomheder og Aarhus Kommune, er helt afgørende for at kunne videreudvikle en attraktiv international skole. Skolen har allerede i dag et rigtig godt fundament, og med denne opbakning er grundlaget sikret til, at vi kan fortsætte den positive udvikling. Derfor vil vi også gerne sende en særlig tak til Salling Fondene, virksomhederne og Aarhus Kommune, udtaler skolens bestyrelsesformand Christian Schacht-Magnussen.

I forbindelse med salget af Dalgas Avenue 12 til AAGE opgraderer Aarhus Kommune fodbold-anlægget på Ingerslevs Boulevard med kunstgræsbaner. Det sker i samarbejde mellem fodboldklubben ASA, AAGE og Aarhus Kommune.

Læs mere om Aarhus Academy for Global Education på:

www.aarhusacademy.dk

Kontaktinformation

  • Mads Hvitved Grand, kommunikationsdirektør, Dansk Supermarked / Salling Fondene, tlf. 2965 4566
  • Pernelle Fau Clausen, Vice Head of School, Aarhus Academy of School, tlf. 8672 6060
  • Theis Brøgger, Pressechef, Arla Foods, tlf. 4033 1047
  • Niels Buch Johannsen, Pressechef, Aarhus Kommune, tlf. 5157 6716