Sallingfondene

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond uddeler gratialer til medarbejdere i F. Salling A/S

I de senere år har Mindefonden bidraget til det omkringliggende samfund via uddelinger til en række almennyttige formål. Nu udbetaler Købmand Ferdinand Sallings Mindefond gratialer til medarbejdere i den oprindelige virksomhed bag fonden. Gratialerne tilfalder flere hundrede nuværende og tidligere medarbejdere med tilknytning til Salling-stormagasinerne i Aarhus og Aalborg.

Gratialerne udbetales i henhold til fondens formålsbestemmelse fra stiftelsen i 1957.

Allerede i sommeren 2013 traf Købmand Ferdinand Sallings Mindefond principbeslutning om, at der skulle ske udbetaling af gratialer. Der har siden pågået drøftelser med Civilstyrelsen vedrørende  fondens formål og fastlæggelse af modtagerkreds mv. Dette arbejde er nu afsluttet, hvorfor udbetalingen af gratialer vil ske sammen med denne måneds lønudbetaling.

Gå direkte til at læse mere om:

 

Drøftelser om fondens formål

Købmand Herman Salling stiftede i 1957 sammen med sin søster ”Købmand Ferdinand Sallings Mindefond”. I de første år var det en del af fondens formålsbestemmelse, at en mindre del af fondens overskud skulle tilfalde medarbejdere i virksomheden, som dengang bestod af F. Salling A/S (i dag F. Salling Holding A/S). Fondsbestyrelsen, som inkluderede stifterne, traf i 1959 beslutning om en ændring af formålsbestemmelsen. Ændringen betød, at bestemmelsen om ekstra medarbejdergratialer udgik til fordel for, at Mindefondens formål blev gjort bredere og mere almennyttigt.

Skiftende fondsbestyrelser har efterlevet den reviderede formålsbestemmelse fra 1959 og i overensstemmelse hermed uddelt fondsmidler til almennyttige formål. Imidlertid stillede Civilstyrelsen i 2013 spørgsmål om gyldigheden af 1959-formålsbestemmelsen. Problemstillingen var, at der ikke forelå dokumentation for, at Justitsministeriet i 1959 havde godkendt formålsændringen.

Flere medarbejdere modtager gratiale fremover

Mindefondens formål er nu blevet ændret med Civilstyrelsens godkendelse, således at halvdelen af fondens overskud fremover skal gå til medarbejdere i F. Salling A/S, F. Salling Holding A/S og Dansk Supermarked A/S.

I modsætning til 1957-formålsbestemmelsen skal gratialet fremover ikke være i forhold til medarbejdernes løn. Fremover vil alle medarbejdere modtage det samme beløb, og formålet vil ikke være begrænset til funktionærer.

Gratialeudbetaling fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond vil fremover ske årligt.

Betingelser for udbetaling af gratialer i januar 2015

Gratialerne udbetales i henhold til fondens formålsbestemmelse fra stiftelsen i 1957. Efter drøftelser med Civilstyrelsen og vurderinger af den oprindelige fundats og fondens baggrund er kriterierne for de berettigede medarbejdere juridisk blevet fastslået. Fonden fordeler uddelingsbeløbene til de således identificerede medarbejdere i forhold til deres løn i perioden.

Nuværende og fratrådte medarbejdere, som opfylder alle nedenstående betingelser, modtager januar 2015 gratiale fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

Kriterierne er:

•    Ansat som funktionær (ansættelsesforholdet omfattet af funktionærloven)
•    Ansat i F. Salling Holding A/S og/eller F. Salling A/S
•    Ansat i en 5-årig sammenhængende periode i et af ovennævnte selskaber (dvs. uden afbrydelse) i perioden 2003-2007 og/eller 2008-2012.

Samlet set er der tale om gratialer for 35 millioner kroner (før modtagernes beskatning), som tilfalder flere hundrede nuværende og tidligere medarbejdere med tilknytning til Salling-stormagasinerne i Aarhus og Aalborg.

Sådan foregår udbetalingen

Hvis du opfylder kriterierne for udbetaling af gratiale, vil du ultimo januar 2015 modtage et brev fra Mindefonden med individuelle oplysninger om udbetalingen.

Gratialerne udbetales til din Nemkonto ultimo januar 2015, og dokumentation i form af lønseddel kan findes i e-Boks, ligeledes ultimo januar 2015.

Af lønsedlen vil det fremgå, hvilke perioder der udbetales for og med hvilket beløb (Mindefond 2003-2007 og/eller Mindefond 2008-2012).

Du skal betale skat af det modtagne beløb

Det modtagne beløb fra Mindefonden er skattepligtigt for dig som personlig indkomst. Mindefonden har oplyst SKAT om, at du har fået beløbet udbetalt, men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. For at forhindre restskat for indkomståret 2015, bør du snarest ændre din forskudsopgørelse for 2015.

Hvis du har spørgsmål til det skattemæssige kontakt SKAT på tlf. 72 22 28 28.

For spørgsmål i øvrigt skriv til mindefonden@dsg.dk