Sallingfondene

Historiske Spor på Aarhus Havn – donation fra Salling Fondene sikrer produktion af skulptur


November 23, 2015

Skulpturen, der placeres i hjertet af Aarhus Havn, symboliserer betydningen af det hårde manuelle arbejde for udviklingen af byen og havnen.

Aarhus Havn har altid været nerven i byens historie, men ændrer i disse år radikalt udseende. Der skabes et nyt byrum og de oprindelige arbejdsopgaver på havnen flyttes til andre og større arealer. Det hårde manuelle arbejde på havnen er flyttet og afløst af store kraner og maskiner. Livet i de bynære havnearealer vil fremover have udspring i turisme, boliger, uddannelse og fritidsliv.

Men havnens historie skal ikke glemmes. Palle Jørgensen, tidligere havnearbejder udtaler:

- Jeg er fuld af respekt og beundring for den udvikling der sker på havnen. Det er også positivt, at tidligere tiders hårde knokleri, afløses af arbejde, der er mindre fysisk belastende. Men samtidig er det en stor del af min personlige og mange andres historie, der forsvinder. Vi har derfor i LO Århus arbejdet med at få placeret en skulptur der symboliserer fortiden, giver påmindelser i nutiden og vil være et aktiv i fremtiden. En skulptur der skal have en synlig central placering i hjertet af havnen.

På sigt er det tanken, at skulpturen skal danne rammen om forskellige kulturelle aktiviteter. LO Århus har, efter grundig research, valgt kunstneren Jens Galschøit til at lave en skulptur med udgangspunkt i en traditionel losse situation på Århus Havn. Vi har været i dialog med myndigheder og andre interessenter på havnen. Og sidst, men ikke mindst, har vi ansøgt Salling Fondene om midler til produktion af skulpturen.

Salling Fondene har til vores store glæde doneret 3 mio. kr. til produktion af skulpturen og begrunder sin beslutning:

- De bynære havnearealer er blevet et udflugtsmål med mange muligheder for aarhusianerne og byens besøgende. Skulpturen er en hyldest og en påmindelse om det hårde arbejde, der gennem århundreder er foregået på havnen, og jeg er sikker på, at den vil vække beundring og glæde for mange, der færdes i området, siger Karin Salling.

Produktionen af skulpturen forventes at tage godt et år og det færdige produkt kan således placeres på Aarhus Havn i kulturåret 2017. Placeringen vil ske i fortsat samarbejde med myndigheder og interessenter, selvfølgelig under hensyn til de aktuelle og fremtidige lokalplaner for arealerne.

- LO Århus har gennem 1½ år arbejdet konkret med projekt Historiske Spor på Aarhus Havn. Vi er meget glade for at vi, takket være donationen fra Salling Fondene samt de mange positive tilkendegivelser fra alle interessenter på og omkring Aarhus Havn, allerede nu kan konstatere at projektet realiseres. Vi vil nu gå i gang med forberedelser af aktiviteter, der med afsæt i skulpturens symbolik, kan indgå i Kulturåret 2017, udtaler Ole Christiansen, formand LO Århus.

Fredag den 30. oktober kl. 13.30 vil en model af skulpturen blive præsenteret på arealet overfor Mindet 4.
Kunstneren Jens Galschøit samt repræsentanter fra LO Århus vil være til stede.
Alle interessenter på Aarhus Havn og andre interesserede er velkomne.

For yderligere information/kommentarer kontakt:
LO Århus: Søren Qvist 2162 5488
Salling Fondene: Maia Sejersen 8778 5208