Sallingfondene

Privatlivspolitik

 

Dansk Supermarked A/S er den primære tjenesteyder på denne hjemmeside. Information om selskaber i Dansk Supermarked A/S er tilgængelig på www.dsg.dk. Hjemmesiden kan også indeholde tjenesteydelser udbudt af eksterne samarbejdspartnere, som indestår for overholdelsen af denne internetpolitik.

Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne hjemmeside er kun tænkt som generel information.
Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Dansk Supermarked A/S giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af siden på nettet.
Dansk Supermarked A/S fralægger sig ethvert ansvar for hjemmesider, som denne side er forbundet til.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Dansk Supermarked A/S om denne hjemmeside bliver Dansk Supermarked A/S ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt, med mindre andet er angivet specifikt.

Dansk Supermarked A/S er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller ved brug af indhold fra denne hjemmeside inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.

Der foretages automatisk registrering af IP-adresser, og der kan benyttes cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål for at måle trafikken på sitet. Alle disse oplysninger er ikke-personrelaterede oplysninger, dvs. du vil ikke blive identificeret som individ. Oplysningerne indsamles af hensyn til systemadministrationen og fortsat optimering af hjemmesiden.

Personoplysninger, som indtastes på hjemmesiden eller i forbindelse med brugen af tilknyttede tjenesteydelser, eller som i øvrigt registreres i forbindelse hermed, behandles af Dansk Supermarked A/S og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Navn, adresse og e-mail vil normalt blive transmitteret ukrypteret, når du sender dem til os, med mindre andet er nævnt.

Cookie