Sallingfondene

FORMÅL

 

Ud over de forretningsmæssige hovedformål og medarbejderformål er det Salling Fondenes opgave at bidrage til initiativer og projekter, der glæder og gavner mennesker i hele Danmark.

De værdige formål, der ydes støtte til fra Købmand Herman Sallings Fond, er dog med afsæt i fundatsen primært indenfor Aarhus-området.

Fondene tilgodeser især initiativer og projekter af høj kvalitet, der kommer den brede befolkning til gode, og som skaber unikke oplevelser eller muligheder, viden og udvikling.

Gennem tiden har Salling Fondene ydet en række store donationer til organisationer indenfor blandt andet kultur, kirke, sport, uddannelse og velgørenhed. Ikke mindst har Købmand Herman Sallings Fond sat et markant præg på kulturlivet i Aarhus.