Sallingfondene

Uddelingsformål og -politik

 

Salling Fondene består af to selvstændige fonde, købmand Herman Sallings Fond og købmand Ferdinand Sallings Mindefond, med hvert deres uddelingsformål.

 

Købmand Herman Sallings Fond

Fonden kan efter ansøgning støtte følgende:

 • Nuværende og tidligere medarbejdere i F. Salling Holding A/S og tilknyttede virksomheder, herunder uddannelse og medarbejdersammenslutninger
 • Initiativ, opfindsomhed og deslige i dansk erhvervsliv
 • Værdige formål, fortrinsvist inden for Aarhus-området*, herunder:
  • Folkekirken
  • Sport
  • Kunst og kultur
 • Unge danske handelsmænds uddannelse**

 

*Købmand Herman Sallings Fond støtter som udgangspunkt ikke initiativer og projekter udenfor Aarhus-området, der alene har lokal betydning.

**Ved ‘handelsmænd’ forstås mænd og kvinder, hvis erhverv er handel med varer. Det vil sige personer, som er ansat i eller ejer en handelsvirksomhed.

 

Se Uddelingspolitik for Købmand Herman Sallings Fond 2016

Se Uddelingspolitik for Købmand Herman Sallings Fond 2015

 

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Fonden kan efter ansøgning støtte følgende:

 • Videnskabelig forskning, herunder indenfor detailhandel og afsætningsøkonomi
 • Unge forretningsfolks uddannelse inden for handel og erhverv, fortrinsvist ved studieophold i udlandet
 • Kunst og kultur
 • Sport og fritid
 • Andre almennyttige eller almenvelgørende formål

 

Se Uddelingspolitik for Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

 

Salling Fondene støtter typisk ikke:

 • Organisationer og foreningers ordinære drift
 • Aktiviteter, der allerede har fundet sted
 • Grundkapital i fonde og foreninger